Xin chào: Khách
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH   12/9/2023 9:02:00 AM
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TT09: Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TT09: Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH