Xin chào: Khách
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH
Ngày đăng : 12/9/2023 9:02:00 AM
    THÔNG TƯ Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
THÔNG TƯ Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
FILE_20220408_094215_TT-04-ngay-30.3.22-ve-To-chuc-dao-tao.pdf
CÁC TIN BÀI KHÁC